51890b7d11994proces_dt

Szkolenia z Kreatywnego Myślenia i metody DESIGN THINKING stanowią 6 Moduł w ramach ModularLAB/POWER, będącego częścią projektu Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów realizowanego przez WA PK w latach 2016-2018.

Termin szkoleń:

25.02.2017 r. (sobota) – od godz. 10:00-17:00

26.02.2017 r. (niedziela) – od godz. 10:00-16:30

oraz

25.03.2017 r. (sobota) – od godz. 10:00-17:00

26.03.2017 r. (niedziela) – od godz. 10:00-16:30

 

Miejsce: WA PK, ul. Podchorążych 1, (II piętro)

Rejestracja trwa do 19 marca 2017: formularz!

 

Co to jest Design Thinking?

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Założenia Design Thinking:

  • Koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb
  • Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw
  • Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

  • Pożądane przez użytkowników
  • Technologicznie wykonalne
  • Ekonomicznie uzasadnione

Jak działa Design Thinking?

Design Thinking  to usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektowania, socjolodzy etc.

Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody (opisane poniżej) posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązanie.

Celem zespołu jest wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania.

Ścieżka prowadząca przez kolejne etapy nie musi być liniowa. Porażka poniesiona na etapie prototypowania może wymagać powrotu do etapu generowania pomysłów albo nawet definiowania problemu i rozpoczęcia procesu od początku.

Dla Kogo?

Dla firm, korporacji,  fundacji, szkół, administracji; dla wszystkich  organizacji, które poszukują  innowacji, ale  nie poprzez kopiowanie i ulepszanie, tylko tylko poprzez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Gdzie ma zastosowanie?

Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. “wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.

Przykładowe wyzwania dla Design Thinking:

  • Jak transportować ludzi w kopalni?
  • Jak poprawić doświadczenie korzystania z odkurzacza?
  • Jak zbudować wózek dziecięcy dla aktywnych rodziców?
  • Jak podtrzymać ciepłotę ciała noworodka w warunkach polowych?

Są to skomplikowane zagadnienia wymagającego zintegrowanego podejścia, które łączy kompetencje z zakresu technologii, behawioryzmu, projektowania, ergonomii, biznesu etc.

Co jest efektem?

Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet  modeli biznesowych. Niezależnie od tego, czy działamy w  biznesie, przemyśle, edukacji, administracji, Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Etapy Design Thinking

51890b7d11994proces_dt

żródło ww. opisu 

Czyteaj wiecej na temat metodologii DesingThinking!